สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon
ประกาศ เลขที่ 41/2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 01/07/63 39
ประกาศ เลขที่ 40/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 24/06/63 43
ประกาศ เลขที่ 39/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 18/06/63 57
ประกาศ 38/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/06/63 81
ประกาศ เลขที่ 37/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 01/06/63 80
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 26/05/63 53
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 22/05/63 79
ประกาศ เลขที่ 36/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 08/05/63 125
ประกาศ เลขที่ 35/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 08/05/63 88
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 3/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 18/04/63 406
ประกาศ เลขที่ 34/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 14/04/63 207
ข่าวดี!!!!! สหกรณ์เปิดให้กู้สามัญกลุ่ม ผู้ค้ำประกัน 2 คน(เปิดให้กู้ได้ทุกสาขา) 08/04/63 62
ประกาศ เลขที่ 33/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 07/04/63 167
ประกาศ เลขที่ 32/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว 05/04/63 124
ประกาศเลขที่ 31/2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 05/04/63 122
ประกาศ เลขที่ 30/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 03/04/63 201
ประกาศ เลขที่ 29/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 03/04/63 161
ประกาศ เลขที่ 28/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 03/04/63 131
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้พิเศษอสังหาริมทรัพย์ สมาชิกที่ประวัติการผ่อนชำระดี 1ปี 2ปี และ 3ปี 02/04/63 49
ประกาศ เลขที่ 27/2563 เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกผู้มีรายได้ประจำ 01/04/63 38
ประกาศ เลขที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระแก่สมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 31/03/63 104
ประกาศผลผู้โชคดี ร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับ APP สหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 31/03/63 54
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 28/03/63 1240
Download คำร้อง มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 27/03/63 76
!!!! ประกาศ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเขียนคำร้องที่ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก 26/03/63 62
ประกาศปิดทำการ สาขาคลองแห ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 26/03/63 51
*** ประกาศ เลขที่ 23/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19/03/63 456
*** ประกาศ เลขที่ 22/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 19/03/63 160
*** ประกาศ เลขที่ 21/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 19/03/63 153
เปิดอบรม ทำหน้ากากอนามัย รับสมัคร 15 ท่านเท่านั้น 14/03/63 44