สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 7/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 15/01/64 23
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 6/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 13 15/01/64 13
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 13/01/64 12
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 13/01/64 12
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 13/01/64 27
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 1/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขั้นต้น ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 13 13/01/64 17
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 64/2563 เรื่อง ช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19) 04/01/64 53
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 66/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 30/12/63 225
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 65/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 30/12/63 182
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 63/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 30/12/63 72
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 61/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 23/12/63 72
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 58/2563 เรื่อง วันหยุดประจำปี 2564 21/12/63 36
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 60/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 18/12/63 62
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 59/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26/11/63 114
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 56/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 06/11/63 405
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 55/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 06/11/63 66
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 52/2563 เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 03/11/63 85
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 51/2563 เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 03/11/63 60
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 50/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 03/11/63 56
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด เลขที่49/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด ชุดที่ 13 03/11/63 78
ประกาศเลขที่ 48/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 30/09/63 128
ประกาศเลขที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 30/09/63 68
ประกาศเลขที่ 46/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 30/09/63 94
ประกาศเลขที่ 45/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 28/09/63 113
ประกาศเลขที่ 11/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 23/09/63 123
ประกาศเลขที่ 44/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 23/09/63 137
ประกาศเลขที่ 10/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 21/09/63 116
ประกาศเลขที่ 43/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 09/09/63 2294
ประกาศเลขที่ 9/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 09/09/63 1028
ประกาศเลขที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 27/08/63 130