สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563..ปรับปรุงระบบ 06/03/63 63
ประกาศ เลขที่ 20/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 04/03/63 766
ประกาศ เลขที่ 19/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 04/03/63 696
"ออมดี มีทรัพย์" ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย.63 นี้เท่านั้น 03/03/63 57
โครงการแนะนำสมาชิก 1 ต่อ 7 พาศึกษาดูงาน ฟรี!!!!!!! 03/03/63 51
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ 25/02/63 52
โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 13/02/63 73
ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 11/02/63 192
แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 11/02/63 55
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 11/02/63 52
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 11/02/63 47
คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ 11/02/63 52
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 11/02/63 238
การนำเงินปันผลประจำปี 2562 หักชำระหนี้ กรณีสมาชิกค้างชาระหนี้ 11/02/63 48
กำหนดจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 10/02/63 67
ประกาศ เรียกเก็บค่าบำรุงประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 07/02/63 48
ภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 04/02/63 52
ภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 04/02/63 57
ประกาศ เลขที่ 8/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 27/01/63 59
ประกาศ เลขที่ 7/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย และออมทรัพย์พิเศษ 27/01/63 421
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 22/01/63 54
ประกาศ เลขที่ 6/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 21/01/63 206
ประกาศ เลขที่ 5/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 21/01/63 91
ประกาศ เลขที่ 2/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 13/01/63 54
ประกาศ เลขที่ 1/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขั้นต้น ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 13/01/63 55
ด่วน!!! พิเศษโปรโมชั่นส่งท้ายปี โครงการบ้านสหกรณ์คลองแห ราคาพิเศษจำนวนจำกัด 18/12/62 313
ประกาศเลขที่ 50/2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 07/12/62 218
ประกาศเลขที่ 49/2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 07/12/62 346
ประกาศเลขที่ 48/2562 เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 07/12/62 82
ประกาศ เลขที่ 55/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 06/11/62 119