สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon
ประกาศ เลขที่ 28/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 03/04/63 187
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้พิเศษอสังหาริมทรัพย์ สมาชิกที่ประวัติการผ่อนชำระดี 1ปี 2ปี และ 3ปี 02/04/63 98
ประกาศ เลขที่ 27/2563 เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกผู้มีรายได้ประจำ 01/04/63 93
ประกาศ เลขที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระแก่สมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 31/03/63 163
ประกาศผลผู้โชคดี ร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับ APP สหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 31/03/63 97
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 28/03/63 1422
Download คำร้อง มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 27/03/63 132
!!!! ประกาศ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเขียนคำร้องที่ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก 26/03/63 116
ประกาศปิดทำการ สาขาคลองแห ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 26/03/63 101
*** ประกาศ เลขที่ 23/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19/03/63 526
*** ประกาศ เลขที่ 22/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 19/03/63 222
*** ประกาศ เลขที่ 21/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 19/03/63 213
เปิดอบรม ทำหน้ากากอนามัย รับสมัคร 15 ท่านเท่านั้น 14/03/63 98
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563..ปรับปรุงระบบ 06/03/63 98
ประกาศ เลขที่ 20/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 04/03/63 825
ประกาศ เลขที่ 19/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 04/03/63 752
"ออมดี มีทรัพย์" ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย.63 นี้เท่านั้น 03/03/63 86
โครงการแนะนำสมาชิก 1 ต่อ 7 พาศึกษาดูงาน ฟรี!!!!!!! 03/03/63 85
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ 25/02/63 83
โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 13/02/63 107
ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 11/02/63 316
แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 11/02/63 91
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 11/02/63 85
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 11/02/63 76
คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ 11/02/63 91
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 11/02/63 354
การนำเงินปันผลประจำปี 2562 หักชำระหนี้ กรณีสมาชิกค้างชาระหนี้ 11/02/63 69
กำหนดจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 10/02/63 104
ประกาศ เรียกเก็บค่าบำรุงประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 07/02/63 92
ภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 04/02/63 83