สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 26/2562

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อตามประกาศที่ 14/2562 เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ 2562  นั้น บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อตามรายนาม ดังนี้....อ่านประกาศ