ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน


1) ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เท่านั้น

2) สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้รับสมุดหุ้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ เมื่อสมัครครบ 6 เดือนและผ่านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

3) สมาชิกสามารถเปิดใช้งานครั้งแรกโดยใช้ Username คือ รหัสสมาชิก 5 หลัก เช่น 00001 เป็นต้นและใช้ Password ครั้งแรกคือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก สมาชิกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสใหม่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน โดยกำหนดรหัสผ่านใหม่ ไม่เกิน 20 หลัก

4) หากท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ในครั้งแรก กรุณาติดต่อ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สำนักงานใหญ่ โทร 074-429033 ต่อ สายฝ่ายสารสนเทศ

5) ระบบจะแสดงข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลเงินกู้ ข้อมูลหุ้น ให้ท่านสามารถตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลให้วันละสองครั้ง คือเวลา 12:00 น. และเวลา 17:00น. ของทุกวันทำการ

6) หากท่านตรวจสอบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เท่านั้น โทร 074-429033

7) เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


ยอมรับ | ไม่ยอมรับ


ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด
25 ถนนทวีวรรณ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-429033