สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่  24/2562

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเลขที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียด คลิก