สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 56/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 06/11/63 256
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 55/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 06/11/63 15
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 52/2563 เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 03/11/63 26
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 51/2563 เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 03/11/63 14
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 50/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 03/11/63 15
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด เลขที่49/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด ชุดที่ 13 03/11/63 21
ประกาศเลขที่ 48/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 30/09/63 69
ประกาศเลขที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 30/09/63 33
ประกาศเลขที่ 46/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 30/09/63 39
ประกาศเลขที่ 45/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 28/09/63 74
ประกาศเลขที่ 11/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 23/09/63 87
ประกาศเลขที่ 44/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 23/09/63 104
ประกาศเลขที่ 10/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 21/09/63 83
ประกาศเลขที่ 43/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 09/09/63 2176
ประกาศเลขที่ 9/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 09/09/63 981
ประกาศเลขที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 27/08/63 96
ประกาศเลขที่ 7/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 26/08/63 86
ประกาศเลขที่ 42/2563 เรื่อง การประชุมกลุ่มสมาชิกประจำปี 2563 26/08/63 44
ประกาศเลขที่ 6/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 11/08/63 111
ประกาศ เลขที่ 41/2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 01/07/63 104
ประกาศ เลขที่ 40/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 24/06/63 123
ประกาศ เลขที่ 39/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 18/06/63 143
ประกาศ 38/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/06/63 156
ประกาศ เลขที่ 37/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 01/06/63 159
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 26/05/63 129
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 22/05/63 156
ประกาศ เลขที่ 36/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 08/05/63 200
ประกาศ เลขที่ 35/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 08/05/63 156
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 3/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 18/04/63 546
ประกาศ เลขที่ 34/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 14/04/63 269