สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 24/2564 เรื่อง โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 09/02/64 38
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 23/2564 เรื่อง การนำเงินปันผลประจำปี 2563 หักชำระหนี้ กรณีสมาชิกค้างชำระหนี้ 09/02/64 32
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 22/2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 09/02/64 15
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 09/02/64 20
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 20/2564 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 09/02/64 21
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 19/2564 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 09/02/64 19
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 18/2564 เรื่อง คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ 09/02/64 18
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 17/2564 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 13 09/02/64 28
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 15/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 05/02/64 81
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 14/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 05/02/64 47
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 01/02/64 73
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 11/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 01/02/64 86
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับข้อสอบ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 22/01/64 99
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับข้อสอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 22/01/64 81
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 7/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 15/01/64 63
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 6/2563 เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 13 15/01/64 39
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 13/01/64 44
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 13/01/64 43
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 13/01/64 54
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 1/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขั้นต้น ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 13 13/01/64 44
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 64/2563 เรื่อง ช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19) 04/01/64 76
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 66/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 30/12/63 276
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 65/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 30/12/63 229
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 63/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 30/12/63 100
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 61/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 23/12/63 96
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 58/2563 เรื่อง วันหยุดประจำปี 2564 21/12/63 55
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 60/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 18/12/63 88
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 59/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26/11/63 132
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 56/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 06/11/63 429
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 55/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 06/11/63 84