สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 45/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามประกาศที่ 44/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ทำการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านข้อเขียนได้คะแนนตามเกณฑ์ เพียง 1 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้  คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม