สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

เลขที่ 11/2563

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ตามประกาศที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม