สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 44/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ตามประกาศที่ 43/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด รายนามดังนี้

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม