สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

เลขที่ 7/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------

            

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ตามประกาศที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และประกาศที่ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ดังนี้ อ่านประกาศเพิ่มเติม