สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 36/2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ที่ 30/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นั้น........อ่านประกาศ