สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 28/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้    คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายนามดังนี้....อ่านประกาศ