สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

เลขที่ 1/2563

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯจำนวน 1 อัตรา และที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดังนี้.......อ่านประกาศ