สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 23/2563

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด        ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และคณะกรรมการมีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้..........อ่านประกาศ