สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 51/2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศที่ 46/2562 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รายนามดังนี้..................อ่านประกาศ