สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

home2562 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 46/2562

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด        ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้...............อ่านประกาศ