สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 44/2562

เรื่อง ขอยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------

          จากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ทำข้อตกลงร่วมกับ ธนาคารธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยบริการบัตรเดบิตสหกรณ์ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยที่สมาชิกไม่ต้องมาถอนเงินที่สหกรณ์ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา สมาชิกใช้บริการบัตรเดบิตจำนวนน้อยราย ซึ่งปริมาณดังกล่าวไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ต้องจ่าย นั้น....อ่านต่อ