สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

247432

ประกาศ เรื่อง สมาชิกสมทบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

สมัครได้แล้ววันนี้---->>ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร???

ยกตัวอย่าง หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่อยู่แล้วตอนนี้
แต่คู่สมรสของท่าน บุตรของท่าน บิดา-มารดา ของท่าน มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขต หรืออยุ่ต่างจังหวัด ก็สามารถเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ได้

เช่น นายสมบูรณ์ ภูมิลำเนาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด แล้วนั้น
แต่บิดา-มารดาของนายสมบูรณ์ อยู่จังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถสมัครเป็นสมทบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้
หรือแม้แต่ คู่สมรส บุตรของนายสมบูรณ์ ก็สมัครได้ ทั้งนี้อายุต้อง 20 บริบูรณ์ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม 074429033