สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

home2562 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 37/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การจองซื้อบ้าน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์คลองแห

และ โครงการที่ดินเปล่าโป๊ะหมอ ? บ้านพรุธานี

------------------------------------------------------------------------

ที่ประชุมคณะกรรมดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การจองซื้อบ้าน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์คลองแห และ โครงการที่ดินเปล่าโป๊ะหมอ ? บ้านพรุธานี รายละเอียดดังต่อไปนี้........อ่านประกาศ