สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 36/2562

เรื่อง การคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เพื่อการเคหะสงเคราะห์

------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 33 กรณีสมาชิกผู้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ที่ยื่นกู้ตามการส่งเสริมนโยบายด้านสินเชื่อช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น เมื่อผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามการส่งเสริมนโนบายด้านสินเชื่อ ให้คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าปรับตามประกาศสหกรณ์ นั้น........อ่านประกาศ