สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 35/2562

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย และออมทรัพย์พิเศษ

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมายและออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน ดังนี้.......อ่านประกาศ