สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 16/2562

เรื่อง คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76, 78 และข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11     ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับที่กำหนด ดังนี้.....อ่านประกาศต่อ