สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 14/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คอหงส์ จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ดังนี้