สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 9/2561

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุ

--------------------------------------------------------------------

          ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 ครั้งที่ 15 วันที่ 25 มกราคม 2562 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ถือใช้ วันที่ 28 มกราคม 2562 และให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

รายละเอียด คลิ๊ก

รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ คลิ๊ก