Download Appสหกรณ์ บนมือถือ

APP มือถือสหกรเครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด พัฒนาขึ้นโดยฝ่ายสารสนเทศของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด
 
เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก เงินฝาก เงินกู้ หุ้น และอื่นๆ โดย App สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหง์ จำกัด
 
ใช้ติดตั้งสำหรับมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ ANDROID เท่านั้น เช่น Samsumg OPPO HUEWEI เป็นต้น ส่วน  Iphone เป็นระบบปฏิบัติการ ios ไม่สามารถติดตั้งได้
 
 

การใช้งานครั้งแรก เมื่อทำการติดตั้งAPP

สมาชิกระบุ รหัสสมาชิกจำนวน 5 หลัก เช่น 00123

และรหัสผ่านครั้งแรกของท่านคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

เมื่อเข้าระบบแล้วท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านใหม่ได้ ที่เมนู แก้ไขรหัสผ่าน

 

 

Screenshot 2019-02-01-04-33-49-98

Screenshot 2019-02-01-04-33-54-54

Screenshot 2019-02-01-04-33-58-67

Screenshot 2019-02-01-04-34-10-58

Screenshot 2019-02-01-04-34-17-26

 

 
TrustThisProduct QRCode (1)
 
 
 
ปัญหาที่พบเจอในการติดตั้ง เนื่องจาก APPสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เป็น APP ที่อยู่ภายนอก Play Store จะไม่สามารถติดตั้งได้หากยังไม่ได้รับการอนุญาติติดตั้งแอพ ที่อยู่ภายนอก Play Store  โดยมีขั้นตอนการตั้งค่ามือถือ ดังนี้
1. ไปที่ ตั้งค่า
2. เลือกความปลอดภัย
Android
 3.  ให้คลิกถูก "แหล่งที่ไม่รู้จัก"
Android1
4.หลังจากนั้น ก็สามารถ Downloan และติดตั้ง App สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้
 
 
หากท่านไม่สามารถติดตั้ง APP ได้ หรือข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประการใด ให้สมาชิกติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด โทร 074429033