สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 11/2562

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

ตามที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ประกาศเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้านฝ่ายสินเชื่อ ดังนี้

นางสาวกัญรภา มโนบวรภัทร

รายชื่อสำรอง

          นายนที จันทกูล         

โดยรายชื่อสำรอง ให้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียด คลิก