Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon
ประกาศเลขที่ 50/2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 51
ประกาศเลขที่ 49/2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 11
ประกาศเลขที่ 48/2562 เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 5
ประกาศที่ 46/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 542
ประกาศ เลขที่ 44/2562 เรื่อง ขอยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์ 15
ประกาศที่ 42/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปโดยจะมอบเงินสวัสดิการ จำนวน 500 บาท 37
***ด่วน!!!!!! สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ 64
ประกาศ เลขที่ 37/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจองซื้อบ้าน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์คลองแห และ โครงการที่ดินเปล่าโป๊ะหมอ – บ้านพรุธานี 139
ประกาศ เลขที่ 36/2562 เรื่อง การคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 79
ประกาศ เลขที่ 35/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย และออมทรัพย์พิเศษ 95