News-icon
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้พิเศษอสังหาริมทรัพย์ สมาชิกที่ประวัติการผ่อนชำระดี 1ปี 2ปี และ 3ปี 11
ประกาศ เลขที่ 27/2563 เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกผู้มีรายได้ประจำ 5
ประกาศ เลขที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระแก่สมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 31
ประกาศผลผู้โชคดี ร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับ APP สหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 10
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 123
Download คำร้อง มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 21
!!!! ประกาศ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเขียนคำร้องที่ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก 16
ประกาศปิดทำการ สาขาคลองแห ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 10
*** ประกาศ เลขที่ 23/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 312
*** ประกาศ เลขที่ 22/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 76