สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

เลขที่ 10/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ตามประกาศเลขที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และประกาศที่ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ดังนี้ คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม