สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 43/2563

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด        ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และคณะกรรมการมีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม