สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

เลขที่ 8/2563

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------

            

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ตามประกาศที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ อ่านประกาศเพิ่มเติม