สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 38/2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศที่ 35/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นั้น บัดนี้    จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายนามดังนี้......อ่านประกาศ