สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 27/2563

เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกผู้มีรายได้ประจำ

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 12 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เลขที่ 26/2561 เรื่อง เงินกู้สามัญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และให้ถือใช้ประกาศเลขที่ 27/2563 เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกผู้มีรายได้ประจำ ฉบับนี้แทน......อ่านประกาศ