สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 26/2563

เรื่อง มาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระแก่สมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19

--------------------------------------------------------------------

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกจำนวนมากต้องประสบปัญหาขาดรายได้ ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงได้ออกมาตรการแบ่งเบาภาระแก่สมาชิก ดังนี้......อ่านประกาศ