สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

home2562 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

 

News-icon

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด


กำหนดจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562


ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป(เล่มสีฟ้า)

 

ติดต่อสอบถาม 074429033