สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 6/2563

เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ เลขที่ 2/2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 นั้น บัดนี้ได้ทำการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ได้หมายเลข ดังนี้.......อ่านประกาศ