สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 23/2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏบัติคอมพิวเตอร์ ตามรายนาม ดังนี้......อ่านต่อ