สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 21/2562

เรื่อง โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบ ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 27 และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบ ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มารับให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถ้าไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินดังกล่าว จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์ต่อไป.....อ่านประกาศต่อ 

รายชื่อสรุปเงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างเกิน 5 ปี

รายชื่อสรุปเงินรอจ่ายคืน

รายชื่อสรุปเงินรอตรวจสอบ