สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 20/2562

เรื่อง การนำเงินปันผลประจำปี 2561 หักชำระหนี้ กรณีสมาชิกค้างชาระหนี้

--------------------------------------------------------------------

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 256 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด นำเงินปันผลประจำปี 2561 หักชำระหนี้กรณีสมาชิกค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป หรือกรณีสมาชิกชำระหนี้ไม่เป็นปกติ และหากมีส่วนเกินจากการชำระหนี้ให้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเพื่อคืนแก่สมาชิกในคราวเดียวกัน....อ่านประกาศต่อ