สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 19/2562

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ประจำปี 2562

--------------------------------------------------------------------

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติคัดเลือก บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ก่อเกียรติและธุรกิจการบัญชี จำกัด โดย นายเกียรติ ก่อเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562......อ่านประกาศต่อ