สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 18/2562

เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัครเพื่อออกหมายเลขผู้สมัคร ออกบัตรเลือกตั้ง ดูแลการเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ......อ่านประกาศต่อ