สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 15/2562

เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ชุดที่ 11

--------------------------------------------------------------------

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่             17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้เลือกตั้ง ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดำเนินการ 6 คน แทนผู้ที่ครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เลือกตั้งในระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และ เหรัญญิก นอกนั้นเป็นกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 ดังนี้.......อ่านประกาศต่อ