สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 12/2562

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้