สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 12/2562

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้