สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 86,220 บาทให้กับผู้รับผลประโยชน์ ของนายเหล็บ ปูตีล่า ที่ได้เสียชีวิต ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

76